Trailer Samedi Matin

Korte roadmovie | Parijs. De personages worden, voor een moment opgehouden door het verkeerslicht, geobserveerd door de camera. 

Wat vormt jou als individu? De stad, je baan, vrienden, je sportclub of geliefde? De verhouding tot je omgeving bepaalt, bewust of onbewust, hoe we onszelf ervaren. maar wie zijn eigenlijk de mensen om ons heen? Wat gebeurt er achter de façades van gebouwen en in de hoofden van een ander?

Beelddragers zoomt met [In]dividu in op de mens in zijn (als dan niet) zelf gekozen omgeving en vraagt zich af wat er gebeurt als anonieme personages uit hun beschermende context worden gehaald. Wie zijn de hoofdpersonen in deze werken, wat verbind hen en hoe verhouden ze zich tot ons als kijker? Door verschillende perspectieven en visuele invalshoeken te tonen, krijgen we een kijkje in het leven van ‘de ander’ en ervaren we hoe zij omgaan met hun rol als [In]dividu in het grotere geheel.

Willem Aerts registreert in ‘Samedi Matin’ zijn onderwerpen in de veilige cocon van hun eigen auto. Onderdeel van de massale verkeersstroom wanen ze zich onbekeken. Op een verloren moment, wanneer vluchten geen optie meer is, speelt ieder personage de hoofdrol in zijn eigen film. Sommigen instinctief, anderen weloverwogen. Tegelijkertijd is het overduidelijk dat ze allemaal onderdeel zijn van de massa. Door gedachten en gesprekken van de personages in te vullen, confronteert Aerts de kijker met eigen gedachten, vol vooroordelen en aannames. Tegelijkertijd laat hij genoeg ruimte voor eigen interpretaties en fantasie.

Willem Aerts is filmmaker en regisseur. Hij werkt veelvuldig vin opdracht voor Foam Fotografiemuseum Amsterdam. Met de vertoning van ‘Samedi Matin’ in het ProjectManagement Bureau in Amsterdam toont hij zijn vrije werk.

Beelddragers is een platform voor talent, met liefde voor beeld en haar maker.

Comments are closed.